Uw browser () is oud. Het heeft bekende veiligheidsissues en kan niet alle mogelijkheden weergeven van deze of andere websites.
Lees meer over hoe uw browser te upgraden;

Laat je naam en e-mail achter om kans te maken op een jaar lang gratis museumbezoek voor het hele gezin!

 Ik ga akkoord met de voorwaarden.
Deel jouw foto ook op Facebook of Twitter en vergroot je kans om te winnen.

Info over #selfiemuseum

Wat is #selfiemuseum?

Selfiemuseum is een onderdeel van de campagne voor het jaarlijkse museumweekend waarin iedere museumbezoeker uitgenodigd wordt een selfie te nemen van zichzelf in een museum of bij een favoriet kunstobject. Een selfie is wanneer je een foto maakt van jezelf met je mobiel. Een groot aantal museumdirecteuren hebben de trend al gezet door middel van een persoonlijke selfie-uitnodiging aan alle buren van het museum.

Wanneer is #selfiemuseum?

De selfies kunnen met ingang vanaf 17 maart op deze website geplaatst worden. De landelijke presentatie van het #selfiemuseum is tijdens het museumweekend, 5 & 6 april.

Hoe deel ik mijn foto’s? Welke websites of apps kan ik hiervoor gebruiken?

Upload de selfie via Twitter, Instagram of via deze website of direct via de geoptimaliseerde mobiele website. Gebruik met Twitter en Instagram de hashtag #selfiemuseum zodat de foto in dit museum zichtbaar wordt.

Als je Twitter gebruikt is het belangrijk om de Twitter app te gebruiken en niet via HootSuite, yfrog, Mobypicture of andere websites die foto’s delen. Onze software kan alleen foto’s herkennen die direct via Twitter zijn gedeeld.

Wat is taggen en hoe werkt dit?

Een tag is een zoekbaar woord. Via sociale media als Twitter en Instagram kunnen zo lijsten opgevraagd worden gekoppeld aan dit woord. Als aan een selfie tweet of instagram foto de tag #selfiemuseum wordt gekoppeld, zal deze selfie in dit selfiemuseum verschijnen.

Moeten mijn foto’s publiek zijn om ze met het selfiemuseum te delen?

Als foto’s niet publiekelijk zijn gedeeld dan zullen deze niet in het selfiemuseum zichtbaar zijn.

Hoe kan ik?

Voor vragen kunt u contact opnemen met info@museumvereniging.nl

Welkom op de site!

We hopen dat je hier veel plezier zult beleven. Door deelname aan www.selfiemuseum.nl ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden. Verder vragen we je om je aan de volgende spelregels te houden.

Spelregels

 1. PERIODE - De museumselfie wedstrijd loopt van 2 april 2014 tot en met 6 april 2014.
 2. WEDSTRIJD - Met de wedstrijd maakt een deelnemer kans op (junior) Museumkaart. Maak een foto van jezelf in een museum in de wedstrijdperiode en upload je foto via . uiterlijk 6 april 2014.
 3. DEELNEMER - Een deelnemer is een museumbezoeker die in de (wedstrijd)periode een selfie maakt en uploadt, die ten minste 6 jaar is bij de start van de competitie en een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben. Er mogen maximaal 5 museumselfies per deelnemer worden ingezonden. Uitgesloten van deelname zijn bestuursleden en medewerkers van de Museumvereniging en partijen (en hun medewerkers) waar de Museumvereniging mee samenwerkt voor deze competitie (uitgezonderd van musea). Museumselfies en inzenders die niet voldoen aan de spelregels en/of de voorwaarden zijn uitgesloten van deelname.
 4. MUSEA - Voor deze wedstrijd komen in aanmerking selfies in musea die deelnemen aan de Museumkidsdag, Museumburen of het Museumweekend. Bij het vermoeden van niet daadwerkelijk uitgevoerde bezoeken behoudt de Museumvereniging het recht om ingestuurde museumselfies te weigeren.
 5. BEOORDELING - de Museumvereniging beoordeelt de museumselfies op originaliteit en zeggingskracht of kiest de leukste, grappigste, onverwachte oid.
 6. UITSLAG - De winnaars krijgen per mail bericht in de laatste week van april. De uitslag wordt daarna bekendgemaakt op www.selfiemuseum.nl, www.museumweekend.nl of www.museumkaart.nl. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. PRIJS(UITREIKING) - De winnaars ontvangen een (junior) Museumkaart voor ieder gezinslid tot een maximum van 6 personen. De winnaar dient op verzoek kopieën van identiteitsbewijzen te kunnen overhandigen als bewijslast voor het aantal gezinsleden. De Museumvereniging streeft ernaar gewonnen prijzen binnen acht weken uit te reiken.
 8. PRIVACY - De informatie die je over jezelf geeft (naam, adres, woonplaats, email, leeftijd) wordt alleen gebruikt om contact op te kunnen nemen met de winnaar en ter verificatie van de persoonsgegevens ten behoeve van de Museumkaart.

Voorwaarden

 1. Definities
  • "Voorwaarden" = de volledige tekst van dit document
  • "Website" = de website www.selfiemuseum.nl
  • "wij", "ons", "onze" = de Museumvereniging
  • "je", "jou", "jouw" = dat ben jij, de gebruiker van de website
 2. Gedragscode Het is niet toegestaan om op de website
  • te vloeken, of kwetsende of grove taal te gebruiken;
  • andere bezoekers te discrimineren, te bedreigen, seksueel te intimideren of op andere manier lastig te vallen;
  • privé-gegevens van andere mensen te plaatsen;
  • racistische, discriminerende of pornografische informatie te plaatsen;
  • illegaal verkregen informatie te plaatsen;
  • informatie te plaatsen die inbreuk maakt op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen;
  • virussen of ander materiaal waarmee ons systeem of onze software kan worden beschadigd te plaatsen;
  • reclame of andere commerciële uitingen te plaatsen.
 3. Weigering toegang website
  • Als we merken dat jij je niet aan de gedragscode houdt of dat je niet voldoet aan een eventuele leeftijdsbeperking met betrekking tot (een onderdeel van) de website, dan kunnen wij besluiten jouw museumselfie niet te publiceren.
  • Zie jij dat iemand anders zich niet aan de gedragscode houdt, dan kun je dit bij ons melden door een mailtje te sturen naar: museumweekend@museumvereniging.nl
 4. Intellectuele eigendomsrechten
  • Alle informatie die op de Website staat is ons eigendom en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten en merkrechten.
  • De inhoud van de Website is uitsluitend bestemd voor jouw eigen, persoonlijke gebruik.
  • Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag je de informatie niet voor andere doeleinden gebruiken. Je mag de informatie dus niet verkopen. Je mag de informatie die op de Website staat ook niet kopiëren, of bewerken.
  • Als wij ontdekken dat informatie die door jou op de Website is geplaatst inbreuk maakt op rechten van anderen, dan mogen wij deze informatie onmiddellijk te verwijderen.
  • Door het uploaden of aan ons toesturen van informatie verleen je ons gratis toestemming om deze informatie te gebruiken in alle media binnen de Wet bescherming persoonsgegevens en binnen de Auteurswet.
 5. Uitsluiting van garanties
  • Wij geven geen garanties met betrekking tot de kwaliteit en inhoud van de Website. We kunnen bijvoorbeeld niet garanderen dat de Website altijd foutloos is en geen onnauwkeurigheden of typefouten bevat.
  • De informatie die door jou of andere gebruikers op de Website wordt geplaatst, wordt niet door ons gecontroleerd, dus wij geven geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van deze informatie.
  • In geen geval zijn wij aansprakelijk voor de inhoud of voor schade geleden als gevolg van het door jou lezen, plaatsen, verzenden of ontvangen van de inhoud van de Website.
  • Je begrijpt en erkent dat wij het recht hebben om jou de toegang tot de Website te weigeren of de door jou geplaatste informatie te verwijderen, indien dit in strijd is met de Spelregels.
  • Daarnaast geldt dat wij voor de werking van de Website afhankelijk zijn van het functioneren van het internetnetwerk en van de kwaliteit van de telecommunicatieverbinding tussen jou en ons. We kunnen om die reden ook niet garanderen dat de Website altijd beschikbaar is.
 6. Beperking van aansprakelijkheid
  • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die is ontstaan door of verband houdt met de inhoud van de website, zoals schade als gevolg van het door jou lezen, plaatsen, verzenden of ontvangen van de inhoud van de Website.
  • Ook zijn wij niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van met virus besmette informatie of andere schadelijke informatie die door jou of anderen op de Website is geplaatst.
  • Tot slot aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik, de werking, het uitvallen of onbereikbaar zijn van de website.
 7. Verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers voor hun kinderen
  • Wij willen dat het bezoeken van de website voor een ieder, met name voor kinderen, veilig is. Wij doen dan ook ons uiterste best om de kindvriendelijkheid van de website te waarborgen.
  • Van de ouders en/of verzorgers die hun kinderen toestaan om de website te bezoeken en te gebruiken, vragen wij echter wel dat zij toezicht houden op hun kinderen en hen eventueel begeleiden.
  • Ouders en/of verzorgers zijn verantwoordelijk voor het toezicht op hun kinderen en voor de beslissing welke onderdelen van de Website wel of niet geschikt zijn voor hun kinderen. Wij zijn hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk.
 8. Vrijwaring
  • Je vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van anderen voor het gebruik door jou van de website in strijd met deze spelregels.
  • Je begrijpt dat wij beperkte invloed hebben op de aard en inhoud van de informatie die door jou of andere gebruikers op de Website worden geplaatst, of worden verzonden of ontvangen, en dat wij op geen enkele wijze het gebruik dat jij en anderen van de Website maken, controleren.
  • Je stemt er bij deze mee in dat jij ons volledig vrijwaart voor alles wat door iemand tegen ons worden ingesteld in verband met jouw gebruik van de website of informatie afkomstig van de website.
 9. Privacy
  • Je kunt de Website gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die jouw als persoon identificeren of die informatie over je verschaffen. Denk bijvoorbeeld aan je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.
  • Het kan echter voorkomen dat jij zelf bepaalde persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld omdat je informatie over jezelf invult op een online registratieformulier of wanneer je ons een e-mailbericht stuurt met een verzoek of vraag.
  • Wij zullen jouw persoonsgegevens in dat geval strikt vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken voor zover dat nodig is om jouw verzoek of vraag te behandelen, om contact met je te onderhouden, of om het doel te realiseren waarvoor je jouw persoonsgegevens aan ons hebt gegeven, bijvoorbeeld deelname aan een prijsvraag of aanmelding voor een nieuwsbrief. Wij handelen hierdoor in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
  • Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden geven zonder jouw toestemming, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
  • Indien je jouw persoonsgegevens of andere informatie die je aan ons hebt gegeven, wilt wijzigen of wilt verwijderen, dan kun je een mailtje sturen naar museumweekend@museumvereniging.nl. Vermeld daarbij duidelijk je naam en wat precies je verzoek is.
  • Ook wanneer je niet langer informatie van ons wilt ontvangen, dan kun je dit ons ook altijd laten weten door een mailtje te sturen naar museumweekend@museumvereniging.nl.
 10. Slotbepalingen
  • Indien één of meer bepalingen van deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
  • Wij zullen in dat geval de nietige of vernietigde bepaling(en) vervangen door (een) rechtsgeldige bepaling(en), waarbij zoveel mogelijk aansluiting zal worden gezocht bij de oorspronkelijke bedoeling van de betreffende bepaling(en).
  • Op de relatie tussen jou en ons is het Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
live stream